Ohutusest | Showcase Ilutulestikud

Tarneajad pühadel

  • Kuni 22.12 toimib tavapärane teenus va et 22.12 päeval tehtud tellimusi saame tellijatele kätte toimetada ainult meie Töökoja 1 asuvas müügipunktis (tuleb ise järgi tulla) ja tavapärase transpordiga saame kauba teele saata alles 27.12

  • 27.12 kuni 28.12 tehtud tellimused jõuavad ka 31.12 tellijateni igalpool Eestis.

  • 29.12, 30.12 ja 31.12 tehtud tellimusi saab kätte ainult ja ainult meie Töökoja 1 asuvas müügipunktis ja seda kella 22.00-ni.

Ilutulestiku tooted oma olemuselt ei ole iseseisvalt ohtlikud. Ohtu tekitavad nad ümbritsevatele inimestele ja keskkonnale valede kasutamisvõtete ja hooletuse tulemusena. Seega tuleb ilutulestiku laskjal järgida väga täpselt tootel olevaid kasutusjuhendeid, ohutuid vahemaid ning süütamisvõtteid. Kui kasutusjuhendis on ettenähtud toote toestamine, tuleb seda järgida, et vältida toote pikalipaiskumist laskmise ajal, mis on üheks väga levinud õnnetuse põhjuseks. Ühtlasi ka ohutuid vahemaid, et vältida ka praaktoodete puhul piisav vahemaa publiku ning toote vahel.

Soeta alati oma tooted seaduslikelt ettevõtetelt ning müüjatelt, kes omavad vastavat litsentsi. Sellisel juhul on sul suhe kindla partneriga, kelle poole hiljem oma pretensioonidega pöörduda.